Advokater kan hjälpa till med mer än bara brottmål

28 januari 2022 Cecilia Olsson

editorial

När man talar om advokatfirmor så är det många som direkt tänker på personer som behöver hjälp att bli försvarade i en rättegång där de står anklagade för att ha begått ett brott. Det behöver dock inte alls vara på det sättet. Olika advokatfirmor kan specialisera sig på olika saker, vissa endast på ett område medans andra erbjuder flera. För det finns fler tillfällen än just i samband med brottmål som det kan finnas behov för juridisk hjälp. 

Undvik eller lös konflikter relaterade till familjerätt 

Till exempel så är det inte ovanligt att man kan behöva hjälp att förbygga eller stoppa en konflikt vid en separation. Advokater och jurister som arbetar inom familjerätt kan till exempel hjälpa till att förebygga en konflikt genom att man upprättar ett äktenskapsförord. Det är ett avtal som tydliggör vad som ska räknas som enskild egendom vid separation. Man kan även få hjälp genom medling vid en skilsmässa, då kan en juridisk person vara med och försöka lösa en konflikt gällande exempelvis vårdnaden om gemensamma barn. 

advokat

Detta kan göra att man löser problemet utan att behöva ta det till domstol. Går det inte att lösa problemet så slutar det i regel med en vårdnadstvist, då kan man behöva hjälp från en advokat eller jurist. I en vårdnadstvist så försöker tingsrätten hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, umgänge och boende. Är det fortfarande inte möjligt att komma fram till ett beslut så bestämmer domstolen vad de anser är det bästa för barnet/barnen.

Mångsidig advokatfirma i Göteborg

Behöver man juridisk hjälp i Göteborg så kan man vända sig till Advokatfirman Ottosson & Pakas. De har lång erfarenhet och goda kunskaper inom familjerätt men även inom brottmål, migrations- och asylrätt samt konsumenträtt. De erbjuder också medling och hjälp vid bodelning. På https://advokatfirmanop.se/sv finns mer information om vad Advokatfirman Ottosson & Pakas kan hjälpa till med.

Fler nyheter