Ventilservice behövs

Ventilservice behövs

Som privatperson behöver man ibland ventilservice. Det kan vara inom VVS, där man måste ha fungerande avstängningsventiler för vatten till toaletten, och det kan också vara hos cykelreparatören när ventilen till däcket inte funkar. Ventiler finns på många ställen, och vi tar för givet att de ska vara hela. För det mesta är de faktiskt […]