Låna pengar av andra

14 februari 2019 Matilda Sjöqvist
Låna pengar av andra

Ibland är man i behov av ett lite mindre lån och tycker att det känns onödigt att gå till en bank för att starta processen med att låna en större summa pengar. Då kan ett sätt att ordna detta på vara att man helt enkelt lånar pengar av en anhörig i ens omgivning. Även om man skulle låna pengar av en nära vän eller familjemedlem som man känner väl så är det viktigt att ändå upprätta någon form av kontrakt med vad som gäller, för att inga oklarheter ska uppstå som i sin tur leder till osämja eller att man bryter kontakten. Det är särskilt viktigt om det rör sig om en större summa pengar som kommer att ta tid att betala tillbaka för den som tagit lånet, så det gäller att man bara lånar ut pengar av någon man verkligen litar på och som man vet kommer betala tillbaka.

Kontraktet, eller ett så kallat skuldebrev, bör innehålla information om namn och kontaktuppgifter till den som lånat och till den som lånat ut. Det ska också stå hur stort beloppet är, hur mycket räntan ska vara på och när lånet togs. Gör också upp en plan för när pengarna ska betalas in och hur mycket som ska betalas. Ska det vara varje månad eller mer ofta? Om det är svårt att bedöma hur mycket ränta det ska vara så är det en bra idé att titta på hur marknadsräntan ser ut för liknande summor. Det är också bra att vara tydlig med vad pengarna ska gå till när man lånar av en vän eller anhörig, även om det inte är något krav på att man måste göra det. Tänk dock på att respektera personen i fråga och betala alltid tillbaka pengarna. En dag kanske det är den personen som behöver din hjälp.

Fler nyheter