Sidohängda fönster passar alla typer av hus

23 februari 2021 william eriksson

Vad vore ett hus utan fönster? Väldigt mörkt och trist. Oavsett om man har världens vackraste utsikt, eller om man ser rätt in i grannens garagevägg, är fönster bra att ha. Dels för att kunna få in dagsljus, men de är även en utrymningsväg om det skulle ske exempelvis en brand i huset.

Att hitta ett fönster som passar huset kanske inte alltid är det enklaste. Att sätta in ett modernt 3-glasfönster kan kännas som en skymf mot ett äldre hus. I äldre hus återfinns nästan alltid sidohängda fönster. Även på moderna nybyggda hus passar det att ha fönster som är sidohängda, det ger mer karaktär åt huset.

Ett lågt u-värde är bra att ha på fönstret

När man skall köpa fönster finns det några saker man behöver se över, så man inte köper första bästa fönster och blir missnöjd. En av de sakerna är att se över vilket u-värde som fönstret anges med. U-värdet innebär att det är isolerat bra, ju lägre u-värde desto mer isolerat.

Ett värde som ligger under 0,9 eller lägre är ett bra u-värde. Understiger det 1,2 klassas det även som ett energifönster. Idag har många av tillverkarna märkt upp fönstren med u-värdet så det är lättare för konsumenten att hitta det.

Vad är transmittansvärde?

Ytterligare ett begrepp att känna till är transmittansvärdet. Transmittansvärdet beskriver hur mycket dagsljus som släpps in via fönstret. Energimyndighetens riktlinjer för transmittansvärdet är att det skall ligga på minst 63% av solljuset och minst 52% av solenergin. Det är vad som minst bör släppas in genom fönstret för att det ska ha ett bra transmittansvärde.

Även om sidohängda fönster är 2-glasfönster så har de både ett bra u-värde och ett bra transmittansvärde. Många gånger är moderna sidohängda fönster gjorda i allmogestil för att passa bra in på många hus som vill ha tidlösa fönster. 

Fler nyheter