Virussanering för renare och fräschare miljö

24 november 2021 Lily Hansen

editorial

När man tänker på sjukhus så är det ofta en lukt som kommer till minnes – lukten av rengöringsmedel. Man tänker på sjukhus som en kliniskt ren plats. Blanka golv, rena ytor, blänkande rostfritt stål. 

Man kanske kommer att tänka på olika sjukhusserier, hur man får följa karaktärerna i deras rutiner innan de går in till den sterila miljön i operationssalen. Kliniskt rent och sterilt. Och det är ju så det ska vara. Så det måste vara. 

För att inte riskera infektioner i sår, att en livshotande smitta drabbar en infektionskänslig patient eller att ett skört nyfött barn får ett virus, så behöver man hålla det så rent som bara är möjligt. Det finns rutiner för handhygien, när man ska använda munskydd, på vilket sätt och hur länge läkarna och sköterskorna ska tvätta sig innan de går in i operationssalen samt även noggranna rutiner för städning av lokalerna.

 

image

 

Ibland räcker det man brukar göra inte till

Trots dessa rutiner kan det hända, att en stafylokockinfektion tar fäste i ett sår, att ett förkylningsvirus drabbar en hel avdelning eller att det visar sig att rutinerna inte är fullt tillräckligt någonstans.

Vilka desinfektionsmedel som ska användas till vad kan vara svårt att veta. Något fungerar bra för vissa bakterier, men sämre för andra. Det ena kan fungera bra för mindre ytor men sämre för större. Det är heller inte alltid helt självklart hur länge en lokal behöver stå tom efter en virussanering. 

I de fall där man känner att rutinerna för att hålla en god steril och fräsch miljö inte räcker till, eller där man vill ta upp renheten ett snäpp till kan man behöva få lite mer information i ämnet från sådana som specialiserat sig på det. Med rätt desinfektionsmedel kan man nå målet, och få precis lika blänkande lokaler som i tv-serierna!

Fler nyheter