Vad är en bodelning?

Vad är en bodelning?

En bodelning är en uppdelning av fast och lös egendom. Den kan göras när ett förhållande mellan två partner, två makar eller sambor upplöses. En annan form av bodelning kan ske vid dödsfall d.v.s. när någon av makarna går bort. Olika bodelningar kräver olika regler då dessa beror på varför ett visst förhållande har upplösts […]