Vad är en bodelning?

01 november 2019 william eriksson
Vad är en bodelning?

En bodelning är en uppdelning av fast och lös egendom. Den kan göras när ett förhållande mellan två partner, två makar eller sambor upplöses. En annan form av bodelning kan ske vid dödsfall d.v.s. när någon av makarna går bort.

Olika bodelningar kräver olika regler då dessa beror på varför ett visst förhållande har upplösts samt vilken sorts förhållande parterna har haft. Ett äktenskapsförord till exempel bestämmer hur en bodelning ska se ut i förväg innan parterna ens skilt sig eller separerat.

För att få mer information om bodelning och vid behov av hjälp vid upprättelse kan du till exempel titta på följande sida: https://www.nordinsjuristbyra.se/

 

När upprättas en bodelning?

 

En bouppdelning kan upprättas i följande fall:

          Vid separation

          Vid äktenskapsskillnad

          Inom äktenskapet

          Vid dödsfall av någon av makarna

 

För att klargöra sker en bodelning när ett äktenskap blir upplöst. Detta sker vid skilsmässa eller dödsfall. Samma regler gäller om ett registrerat partnerskap (samboförhållande) löses upp.

En bodelning går att göras även om ett äktenskap inte ska upplösas.  

Innan en bodelning ska upprättas är det alltid en bra idé att fråga om råd och boka en konsultation hos en advokat för att få reda på rådande regler och bestämmelser angående uppdelningen.  I samband med konsultationen bör man även fråga hur en bodelning kan påverka en personligen ifall ett äktenskap upplöses.

 

Är bodelning nödvändig?

Är en bodelning nödvändig? Svaret är ett nej.

Nej, en bodelning behöver inte ske vid alla tillfällen. Det beror på situationen. Vid dödsfall och ifall ett äktenskap upplöses brukar en bodelning träda i kraft.

Däremot ifall paret skrivit under ett äktenskapsförord där egendomen redan är uppdelad så är inte bodelningen nödvändig, inte i dess rättfärdiga juridiska mening. I praktiken sker det visserligen en uppdelning av fast och lös egendom men den görs enligt äktenskapsförordens bestämmelser.

Fler nyheter