En svets, LPG Gasol och framtiden

15 september 2020 Mikael Barani

Även om pandemin tycks vara på väg att klinga av i Sverige så har den onekligen lämnat kvar ett avtryck på alla fronter – både personlig och samhälleligt. När vi blir påminda om alla tings bräcklighet och ändlighet så blir vi också påminda om vad som faktiskt betyder något i livet.

Styrkan i att kunna praktiska kunskaper som svetsning

Naturligtvis handlar det om att ta hand om våra nära och kära. Att finnas till hands för dem när de behöver oss – något som har varit plågsamt uppenbart när många inte har kunnat träffa sina älskade, ens vid dödsbädden. Att ta hand om sina nära och kära handlar också om att återta praktiska kunskaper som vi allt mer har börjat tappa bort. För när tekniken gör livet allt mer bekvämt finns risken att vi glömmer bort de kunskaper som ledde oss fram till idag.

Hur många här vet till exempel hur man utför enklare konstruktionsarbete? Till exempel som hur man bygger en altan, eller uppför ett enklare hus. Hur många vet hur man svetsar? Säkerligen finns det några här som har brukat LPG Gasol på jobbet och vet hur man hanterar en svets, men majoriteten av oss hopplöst hjälplösa.
I varje fall tills vi tar tag i saker och lär oss dem.

För vem vet vad som händer i framtiden? Att världen skulle pausas temporärt på grund av ett virus var det få som föreställde sig, ens efter de liknande händelser som vi har haft under 2000-talets början. Nu vet vi dock att saker och ting kan bryta samman snabbt.
Då gäller det att inte bli rätt, utan att man blir smart. Detta är en förmåga som man kan börja odla redan idag genom att tillskansa sig praktiska kunskaper. Det finns gott om kurser att ta del av för att få framtiden att kännas lite mer säker.

Fler nyheter