Långvarig smärta ett minne blott

30 maj 2019 jonas olsson
Långvarig smärta ett minne blott

Ont i knäna? Dålig rygg? Kanske är det dags att i så fall söka upp en fysioterapeut. Smärta i kroppen kan dyka upp när som helst och var som helst. Många går länge och hoppas att det är något tillfälligt som försvinner av sig själv. Har man tur är så också fallet.

Har man dock lite otur kan smärtan efter ett tag bli ihärdig och skapa problem i vardagen. En fysioterapeut kan förse en med enkla övningar som snabbt minskar outhärdlig smärta. Behöver man en fysioterapeut i Köping finner man erfarna och duktiga sådana på bl.a. Slottspraktiken.

 

Rätt behandling för rätt skada

Fysioterapi är ett samlingsnamn med många olika förgreningar. Det finns fysioterapeuter som specialiserat sig inom t.ex. idrottsskador, nervskador, andning, psykisk ohälsa m.m. Smärta eller problem med att röra sig kan uppstå plötsligt eller komma smygande. Olyckor och idrottsskador sker ofta snabbt, medan sjukdomar och förslitningsskador kan ta längre tid att uppmärksamma.

Oavsett skälet till smärtan är det viktigt att den blir behandlad. Behandlingen kan bestå av flera olika delar. Den kan innefatta bl.a. kroppsövningar, akupunktur, massage och stötvågsbehandling.

 

Fysioterapi för alla

Tidigare gick fysioterapeuter under namnet sjukgymnaster och ordet kopplades ofta samman med idrottsrelaterade skador. Däremot finns det många olika målgrupper som ofta behöver hjälp och stöd av en fysioterapeut. Kanske känns därför den senare benämningen mer omfattande av alla dessa grupper.

Med det sagt är det nog få idrottare som aldrig varit i kontakt med en fysioterapeut under sin aktiva tid. Stukade fötter, inflammerade benhinnor och värkande knän är bara ett axplock av vanliga idrottsskador. Många äldre tar också hjälp från fysioterapeuten då det inte är helt ovanligt att det blir svårt eller smärtsamt att röra sig ju högre upp i åren man kommer. Oavsett ålder och typ av smärta finns fysioterapeuten där för att göra din vardag enklare igen.

 

Fler nyheter