Ta hand om dig själv och ändra dina negativa tankemönster

22 juni 2019 jonas olsson
Ta hand om dig själv och ändra dina negativa tankemönster

Det är tyvärr lätt att fastna i negativa tankemönster om oss själva, det liv vi lever, vår omgivning och vår framtid. Dessa mönster har en tendens att fastna och prägla vårt liv och mående negativt. Det är svårt att bryta negativa trender på egen hand. Genom Kognitiv beteendeterapi, även kallad KBT-terapi, kan vi få hjälp av en psykolog med gedigen utbildning och erfarenhet att bryta dessa tankemönster med kognitiv omstrukturering. Tillsammans med psykolog kan vi kartlägga när, var och hur dessa tankar uppkommer och vilka konsekvenser de får på vårt beteende och liv i stort.

 

Inget problem är för litet eller för stort

Inget problem kan tänkas vara för litet eller för stort. Allt som påverkar oss negativt är värt att försöka ändra på. Alla förtjänar att må bra och få hjälp med både sin fysiska och psykiska hälsa. Många människor lider i tystnad av olika fobier. Vissa kan för utomstående verka obegripliga, ibland även för den drabbade själv, men det betyder inte att fobin blir lättare att övervinna. Tillsammans med en psykolog kan man i KBT närma sig det som känns farligt i långsamma steg och visa hjärnan och kroppen att den överdrivna rädslan är obefogad.

Specifika fobier kan ge upphov till stort lidande, men går att övervinna och bota.

Hitta en psykolog med stor erfarenhet av KBT som inger tillit

I arbetet med att övervinna rädslor, onda tankar och ångest behövs en trygg person som vägleder en genom varje steg och har full koll på att terapin går i rätt takt. Rätt hjälp är det som är avgörande för att ens livskvalitet ska kunna förbättras. Ingen ska behöva försöka brottas med sin psykiska ohälsa ensam. Det finns en yrkeskategori vars arbetsuppgift och passion är att hjälpa människor till ett ångestfritt och gott liv.

Läs mer om KBT i Malmö: https://www.psykologviborg.se/

Fler nyheter